Intensieve Coachopleiding: diepgaand en praktisch

Vooraf: de Coachopleiding wordt aangeboden in 2 varianten

De volledige Move a Mountain Coachopleiding bestaat uit 2 modules.
Module 1: Personal Coach
Module 2: Coach Wizard

Om aan te sluiten bij en rekening te houden met de wensen van onze deelnemers, bieden wij de Move a Mountain Coachopleiding in verschillende tijd-varianten aan.
De inhoud van de opleiding is altijd hetzelfde. Als je kiest voor de Move a Mountain Coachopleiding, kun je dus ook een keuze maken voor de manier waarop je het liefst deze opleiding wilt volgen. We helpen je graag bij het maken van je keuze.


Variant 1: Dag-Coachopleiding

Module 1 Personal Coach: start met een 2-daagse (zonder overnachting) daarna 12 dagen (gemiddeld 2 per maand) op onze locatie in Apeldoorn.
De bijeenkomsten worden gegeven van 10.00 uur tot ongeveer 17.00 uur (inclusief lunch).
Doorlooptijd: 1 jaar (gemiddeld 1 bijeenkomst per 3 weken)

Module 2 Coach Wizard: 12 dagen op onze locatie in Apeldoorn en een afsluitende 2-daagse (met 1 overnachting).
De bijeenkomsten worden gegeven van 10.00 uur tot ongeveer 17.00 uur (inclusief lunch).
Doorlooptijd: 1 jaar (gemiddeld 1 bijeenkomst per 3 weken)

Variant 2: Intensieve Coachopleiding
Module 1 Personal Coach: 7 blokken van 2 aaneengesloten dagen (exclusief overnachting) op onze locatie in Apeldoorn.
De bijeenkomsten worden gegeven van 10.00 uur tot ongeveer 17.00 uur (inclusief lunch).
Doorlooptijd: 7 maanden (gemiddeld 1 blok per maand)

Module 2 Coach Wizard: 7 blokken van 2 aaneengesloten dagen (exclusief overnachting, laatste blok is met overnachting) op onze locatie in Apeldoorn.
De bijeenkomsten worden gegeven van 10.00 uur tot ongeveer 17.00 uur (inclusief lunch).
Doorlooptijd: 7 maanden (gemiddeld 1 blok per maand)

Module 1: Personal Coach

Tijdens module 1: ‘Personal Coach’, leer je op een coachende manier werken, leidinggeven en communiceren. Je leert op een open en contactvolle manier met mensen te communiceren zonder gevangen te raken in hun interpretatie van de werkelijkheid. Veel aandacht gaat uit naar het werken met ‘overdracht’, de voortdurende inkleuring van het heden met ervaringen uit het verleden die een open relatie met de werkelijkheid van nu vaak zo dwingend in de weg staan.

Je leert zowel op de inhoud te reageren als ook op de energie van wat gezegd en niet gezegd wordt. Je ontwikkelt een ‘bi-focal vision’, waardoor je behalve de bovenliggende vraag ook de diepere kwestie hoort klinken. Je vergaart kennis over de structuur en ontwikkelingsfasen van het ego en raakt daarnaast vertrouwd met superego. Je verkent de onderdrukkende of opjagende krachten daarvan in jezelf. En leert daardoor hoe je anderen kunt helpen om zich van superego te bevrijden. Naast je positieve kwaliteiten ontmoet je ook je weerstand en negativiteit en leer je hoe je daar op een vruchtbare manier op kunt reageren, in jezelf en als coach in het contact met je klant. Je herkent menstypen en weet daar effectief op af te stemmen.

Je ontwikkelt en beoefent het denken en doen vanuit je kern, je ware aard die los staat van de beperkende aannames waaruit je zelfbeeld is samengesteld. Je ontwikkelt de vaardigheid om die ‘open’ mind ook bij anderen op te roepen zodat die zichzelf eveneens kunnen bevrijden van een te kleine visie op zichzelf. Je traint jezelf in het bewaren van een open onbevangen houding in het hier en nu en bent dus minder belast met je verleden of zorgen over de toekomst. Je neemt daardoor openlijk of impliciet een inspirerende, coachende en beïnvloedende positie in binnen je werkomgeving.

Behalve visie en het verlangen om zo in het leven te staan en eventueel als coach op te treden, dien je uiteraard ook over relevante kennis en technieken voor coaching te beschikken.

Resultaat

Aan het eind van module 1 ben je gegroeid in autonomie, daadkracht en zelfinzicht en heb je je ontwikkeld tot Personal Coach. Je bent in staat om op effectieve wijze coachende gesprekken te voeren.

Module 2: Coach Wizard

Tijdens de ‘Coach Wizard’ opleiding verschuift het accent van de training van het aanleren van coachingsvaardigheden naar de toepassing daarvan. De aangeboden kennis, werkvormen en ervaring verdiepen je inzicht in je rol als coach en in de achterliggende betekenis van coaching gezien vanuit het belang van bewustzijnsontwikkeling. Je oefent in een aandachtsvolle en warme aanwezigheid. Je raakt niet ingevangen in het wereldbeeld van je klant en leert om mededogen te combineren met het creëren van helderheid. Je beoefent de ‘open’ houding als basis voor het coachingsproces en durft daar op te vertrouwen. Je verbreedt je vaardigheid door kennis te maken met verschillende therapeutische stromingen en de manier waarop coaching daar gestalte krijgt. Je brengt casuïstiek in en krijgt supervisie. Bovenal zal er veel aandacht uitgaan naar het gegeven dat je effectiviteit als coach toeneemt naarmate je jezelf minder inspant. Gebaseerd op de kennis, vaardigheid en ervaring die je tijdens de eerste module opdeed, merk je het effect op wanneer je vanuit een ‘open’ onbevangen houding aanwezig bent bij de klant. Juist dit ‘niet-doen’, gebaseerd op visie en begrip van het proces van de klant, leidt tot verbluffende resultaten. Kortom je ontwikkelt je van een vaardige coach tot een Coach Wizard.

Resultaat

De ‘Coach Wizard’ opleiding leidt je op tot een hooggekwalificeerde coach. Je hebt voldoende aandacht besteed aan je eigen thema’s en er is nu alle ruimte om je verder te bekwamen in het begeleiden van anderen. Je effectiviteit schuilt niet alleen in je vaardigheden maar ook in de ‘open’ houding waarmee je aanwezig bent bij je klant. Als ‘Coach Wizard’ begeleid je anderen bij vinden van hun innerlijke rijkdom; de kwaliteiten die liggen te wachten om ontdekt te worden, de verlangens die beantwoord willen worden, de inspiratie die zacht van binnen klinkt en slechts gehoord kan worden als je de klant uitnodigt om stil te staan bij zichzelf en te luisteren. Als ‘Coach Wizard’ begrijp je dat het geheim van effectieve coaching schuilt in jezelf, in de mate waarin je met een ‘open’ houding volledig aanwezig kunt zijn bij de klant.

Werkwijze

Deelnemers herkennen dat hun eigen ontwikkeling en innerlijke groei de basis vormen voor hun opleiding tot gekwalificeerde coach. De Move a Mountain Dag-Coachopleiding wordt op lichtvoetige maar tegelijkertijd indringende wijze aangeboden. Ervaringsgericht werken is de belangrijkste werkvorm. Rollenspellen en oefensituaties maken regelmatig onderdeel uit van het programma evenals meditatie en lichaamswerk. Van de deelnemers wordt gevraagd om zich via aanbevolen of verplichte literatuur voor te bereiden op onderdelen van de opleiding.

Structuur

De Intensieve Move a Mountain Coachopleiding start tenminste 1 keer per jaar. Onder het tabblad ‘datum’ kun je zien wanneer welke opleiding start.

De opleiding is gefaseerd opgebouwd. Je schrijft je in voor het volgen van moduele 1: ‘Personal Coach’. Daaraan voorafgaand vindt een intakegesprek plaats.

Aan het eind van module 1 vindt een evaluatie plaats.
In overleg met de begeleiders wordt besloten tot het volgen van de 2e module.

Een gedetailleerde uitwerking van het opleidingsprogramma ontvang je bij inschrijving.

Voor wie

De Move a Mountain Dag-Coachopleiding is bestemd voor iedereen die een coachende of begeleidende rol heeft of deze wil ontwikkelen. Dat kunnen managers zijn, teamleiders, juristen, accountants, adviseurs, hulpverleners, communicatiemedewerkers, P&O-ers, ondernemers, trainers of begeleiders.

Als toelatingseis geldt een hbo-niveau, wat ook verkregen kan zijn door andere studies en werk- en levenservaring. In de praktijk toetsen wij dit in een uitgebreid intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek kijken we ook of je voldoende in staat bent om op jezelf te reflecteren, of je psychisch in balans bent en of je de bereidheid hebt om ervaringsgericht te werken.

Maximaal aantal deelnemers

Er wordt gewerkt in groepen met een maximum van 12 deelnemers.

Duur

Module 1: Personal Coach: start met een 2-daagse (zonder overnachting) daarna 6 blokken van 2 dagen (gemiddeld 1 blok  per maand).
Module 2: Coach Wizard: 6 blokken van 2 dagen (gemiddeld 1 per maand) met een afsluitende 2-daagse (met 1 overnachting).
De bijeenkomsten worden gegeven van 10.00 uur tot ongeveer 17.00 uur (inclusief lunch).

Kennismaken

Voorafgaand aan de Move a Mountain Coachopleiding willen we graag met je kennismaken. Zodra we je (voorlopige)aanmelding ontvangen hebben, nemen we contact met je op voor een individueel kennismakingsgesprek.

Bijzonderheden

De coachopleiding werkt met een buddysysteem, ten behoeve van het onderlinge contact en de voortgang van het leerproces. Al naar gelang je eigen ontwikkeling zal in overleg besloten worden om daarnaast enkele individuele sessies te doen met een ervaren coach (leertherapie).
Inschrijving is in eerste instantie alleen voor module 1, aan het einde van deze module wordt in overleg besloten tot het volgen van module 2.

Meer informatie

Vraag meer informatie aan via contact.

Prijs

Module 1: Personal Coach

€ 4.400,- € 3.900,-
Zakelijk tarief Particulier tarief

Module 2: Coach Wizard

€ 4.400,- € 3.900,-
Zakelijk tarief Particulier tarief

Fiscus betaalt mee!

De kosten van de opleidingen van Move a Mountain worden door de Belastingdienst erkend als beroepsopleiding en zijn daarom fiscaal aftrekbaar als studiekosten.

De aftrek van scholingsuitgaven zou worden afgeschaft per 1 januari 2018. Dit stond al op losse schroeven, maar is nu uitgesteld tot 2019. In de plaats van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven komt een nieuwe regeling in de vorm van scholingsvouchers. Deze regeling moet nog verder worden uitgewerkt.

Rekenvoorbeeld

De belastingdienst hanteert een drempel van € 250,-. De kosten boven deze € 250,- zijn tot een maximum van € 15.000 per jaar aftrekbaar.

Rekenvoorbeeld:
Stel je volgt de Coachopleiding en betaalt 42% loonbelasting, dan zijn de netto opleidingskosten € 2.367,- in plaats van € 3.900,-

Coachopleiding € 3.900,-
Drempel € 250,-
Bedrag voor belasting aftrekbaar € 3.650,-
Fiscaal voordeel bij 42% inkomstenbelasting € 1.533,-
Netto kosten van de opleiding € 2.367,-
Lees meer over scholingsaftrek op de site van de belastingdienst

zzp-ers en ondernemers kunnen de opleidingen van de bruto omzet aftrekken en komen daardoor ongeveer op bovengenoemde rekensom uit.


Prijzen per 1 augustus 2017.
De prijzen voor trainingen zijn vrijgesteld van BTW.
Voor individuele coachingssessies wordt 21% BTW berekend.

Datum

Training / workshopDatum
Gratis voorlichtingsbijeenkomst Coachopleiding
16 april 2018 in Apeldoorn
19.00-21.00 uur

  
Intensieve Coachopleiding 1e deel: 'Personal Coach'
(Mount Cook) in Apeldoorn
27 en 28 november 2017 | 8 en 9 januari 2018 | 5 en 6 februari | 5 en 6 maart | 9 en 10 april | 14 en 15 mei | 11 en 12 juni [reeds gestart]
  
Intensieve Coachopleiding 1e deel: 'Personal Coach'
(Nada Devi) in Apeldoorn
4 en 5 juni 2018 | 2 en 3 juli | 3 en 4 september | 1 en 2 oktober | 29 en 30 oktober | 3 en 4 december | 7 en 8 januari 2019 [inschrijving gestart]
  
Intensieve Coachopleiding 1e deel: 'Personal Coach'
(Mount Kita) in Apeldoorn
14 en 15 juni 2018 | 13 en 14 september | 4 en 5 oktober | 15 en 16 november | 20 en 21 december | 24 en 25 januari 2019 | 7 en 8 maart [inschrijving gestart]
  
Intensieve Coachopleiding 2e deel: 'Coach Wizard'
(Taranaki) in Apeldoorn
26 en 27 maart 2018 | 23 en 24 april | 28 en 29 mei | 25 en 26 juni | 10 en 11 september | 8 en 9 oktober | 5 en 6 november [reeds gestart]
  
Intensieve Coachopleiding 2e deel: 'Coach Wizard'
(Mount Cook) in Apeldoorn
24 en 25 september 2018 | 12 en 13 november | 10 en 11 december | 14 en 15 januari 2019 | 4 en 5 februari | 4 en 5 maart | 8 en 9 april [inschrijving gestart]

Veel gestelde vragen

Onder het tabje “Reacties” vind je reacties van (ex)deelnemers aan de Move a Mountain Coachopleiding. Als je wilt, kunnen wij je ook namen geven van deelnemers aan lopende opleidingen en afgestudeerde coaches. Je kunt dan bij hen informeren hoe de ervaringen zijn/waren.

De Move a Mountain Coachopleiding wordt erkend door de Belastingdienst als beroepsopleiding.

Wij zijn aangesloten bij de NOBCO, de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches; als individuele coaches en met onze Coachopleiding. In 2011 is de NOBCO officieel overgestapt naar het Europese keurmerk voor coaches, de EIA. De European Mentoring & Coaching Council (EMCC) heeft in nauw overleg met de NOBCO en andere Europese beroepsorganisaties het European Individual Accreditation (EIA) voor coaches ontwikkeld.

Deze overstap hield in dat de NOBCO-erkenning voor onze coachopleiding zou komen te vervallen en dat wij een nieuwe aanvraag voor accreditatie moesten doen bij de EMCC.

Per 16 februari 2011 is accreditatie verleend op Practitioner niveau.

Mocht je je na afronding van de Move a Mountain coachopleiding willen aansluiten bij de NOBCO als individuele coach, dan kun je je bij de NOBCO/EMCC aanmelden voor individuele certificering op Practitioner niveau. Je moet hiervoor je portfolio toetsen aan de NOBCO/EMCC competenties en voldoende vlieguren gemaakt hebben. Voor de specifieke vereisten verwijzen we je naar de website van de NOBCO.

Coachen is een vak. Move a Mountain bewustzijnstrainingen levert hooggekwalificeerde coaches af. Dit houdt in dat er gedurende de opleiding een aantal evaluatiemomenten zijn ingebouwd waarin we samen met jou naar jouw ontwikkeling als coach kijken. Er vindt geen formeel examen plaats. In de loop van de tweede module werk je aan een essay en een presentatie. Hiermee laat je zien hoe jouw visie op coaching is en hoe je je hebt ontwikkeld. Hierop wordt je door Move a Mountain bewustzijnstrainingen beoordeeld en ontvang je bij goed resultaat het diploma Coach Wizard.

Na afloop van de eerste module ontvang je een certificaat van deelname.
Wanneer je de tweede module met goed resultaat hebt doorlopen, ontvang je het diploma Coach Wizard. Dit diploma is geaccrediteerd door de EMCC (European Mentoring & Coaching Council) op Practitioner niveau.

Het eigen maken van coachingsvaardigheden is vooral een kwestie van doen, doen en nog eens doen. Tijdens de contactdagen worden veel oefenstructuren aangeboden. Daarnaast wordt gewerkt met een buddysysteem waardoor je in de gelegenheid wordt gesteld om je coachvaardigheden in de praktijk te brengen. Ook doen we je tips aan de hand hoe je aan (oefen)klanten kunt komen.

Afhankelijk van de ontwikkeling van je coachvaardigheden, je achtergrond en de benodigde diepgang van de coachgesprekken is dit goed mogelijk. Het is zelfs fijn als je tijdens de Coachopleiding een aantal klanten kunt vinden waarmee je coachgesprekken kunt voeren. Deze praktijkervaring zorgt voor verdieping van je leerproces.

Beide modules van de Intensieve Coachopleiding bestaan uit 7 blokken van 2 dagen. De beide modules van de Dag-Coachopleiding bestaan uit 14 dagen. Een gedetailleerde uitwerking van het opleidingsprogramma met een overzicht van onderwerpen per blok ontvang je bij inschrijving.

Vaste begeleiders zijn Huib van der Zwaan en Eef Bruggink.

De Move a Mountain Coachopleiding is een ervaringsgerichte opleiding. Je persoonlijke groei versnelt en verdiept zich en je kwaliteiten komen tot bloei in je ontwikkeling tot coach. Je leert jezelf op een diep niveau kennen en tegelijkertijd word je opgeleid tot een hooggekwalificeerde coach. Die ontwikkeling vraagt tijd en aandacht. Daarom beslaat de Move a Mountain Coachopleiding 2 modules.

De eerste module van de coachopleiding heeft een tweeledig doel: verdiepen van je zelfkennis en het aanleren van coachingsvaardigheden. In onze visie kan je eigenlijk alleen effectief zijn als coach als je eerst jezelf goed hebt leren kennen. Inzicht in je eigen thema’s, je kwaliteiten en valkuilen, je doelen en hoe je die gaat bereiken, stelt je in staat om ook anderen goed te kunnen begeleiden die met dezelfde kwesties bezig zijn.
Tijdens de tweede module van de opleiding verschuift het accent naar verdere professionalisering van je rol als coach. Je maakt kennis met verschillende therapeutische stromingen en de wijze waarop coaching daarbinnen gestalte krijgt. Je arsenaal aan werkvormen wordt uitgebreid. We behandelen ingebrachte casuïstiek en je oriënteert je op enkele filosofische en spirituele visies op bewustzijnsontwikkeling en de betekenis daarvan voor coaching.

We nodigen je dan uit om een afspraak met ons te maken zodat we samen kunnen kijken waar je staat in je ontwikkeling.

Dat is goed mogelijk. Je ontvangt aan het eind van de eerste module een certificaat van deelname.
Voor het Coach Wizard diploma is het noodzakelijk ook de tweede module te doorlopen.

De Move a Mountain Coachopleiding is bestemd voor iedereen die een coachende of begeleidende rol heeft of deze wil ontwikkelen. Dat kunnen managers zijn, teamleiders, juristen, accountants, adviseurs, hulpverleners, P&O-ers, ondernemers, trainers of begeleiders.

Deze vraag kunnen we hier niet beantwoorden. We nodigen je graag uit voor een informatief gesprek waarin we kunnen onderzoeken of deze opleiding aansluit bij jouw behoeften/wensen. Of schrijf je in voor de gratis voorlichtingsbijeenkomsten die wij regelmatig organiseren.

Wij zien coaching als de begeleiding van anderen bij een diepgaand proces van zelfinzicht waar de persoonlijkheid herkend kan worden als een al of niet functionele uitdrukking van diepere verlangens en behoeften. In onze opleiding groei je uit tot een hooggekwalificeerde coach die effectieve ondersteuning kan bieden bij dit proces van innerlijke groei en het vrijmaken van persoonlijke kwaliteiten. Als coach bied je begeleiding aan bij het zoeken naar antwoorden op zingevingvragen en bij de praktische vertaling daarvan naar werk en leven.
De effectiviteit van de opleiding zit in de combinatie van ervaringsgericht leren en een geïnspireerde mensvisie die gericht is op bewustzijnsontwikkeling en het vrijmaken van talent. Authentiek mens zijn is in die visie belangrijker dan ‘iemand’ worden. Deze werkwijze leidt tot opvallende en vruchtbare resultaten die bovendien niet tot het zakelijke functioneren beperkt blijven. Het is een opwindende uitdaging om dergelijke positieve resultaten ook bij anderen te stimuleren.

Reacties

Je doet ons en toekomstige deelnemers een groot plezier wanneer je jouw ervaring(en) met deze training/workshop hier achter laat.

12 reacties op “Intensieve Coachopleiding: diepgaand en praktisch”

 1. Als je een coach opleiding zoekt ben je nu op de goede website beland!
  De sterkte van de Move A Mountain opleiding is voor mij dat je zelf door alle processen gaat die een cliënt ook kan doormaken. Daardoor ervaar je wat een cliënt kan ervaren tijdens de coachsessie. Dat biedt echt veel meerwaarde zowel voor de cliënt als voor de coach. Je krijgt geen ‘handleiding’ voor allerlei coachvragen maar je leert mee te bewegen en aan te sluiten bij de cliënt. Daar waar de cliënt is in zijn bewustwordingsproces ben jij ook. En hoe mooi is het als je getuige mag zijn van dat proces!
  Ik heb enorm veel geleerd over wie ik zelf ben en waarom ik de dingen doe zoals ik ze doe maar ook hoe ik mensen goed en respectvol kan coachen.
  Bijzonder knap hoe Eef en Huib binnen 1 dag van een groep mensen die heel verschillend zijn, een hechte groep weten te maken waarin veiligheid en vertrouwen zo natuurlijk aanwezig zijn.
  Dankjewel Eef en Huib voor alle inzichten, de fijne begeleiding en het duwtje in de richting waarvoor ik kwam. Want ja, ik heb nu mijn eigen coachpraktijk!

 2. Mijn coachingopleiding zit erop. Vanaf maart van dit jaar eigenlijk al, maar door alle omstandigheden heb ik nu officieel mijn coachings diploma gehaald, en mag mij nu ook Personal Coach/Life Coach noemen. Mijn twee mentors zijn naar het revalidatiecentrum in Utrecht gekomen, speciaal om mijn diploma af te geven. Daarbij kreeg ik nog een leerzaam kadootje..het boek “Op Je Handen Zitten” geschreven door Eef, 1 van de mentors, uitgebracht mei dit jaar..heel attent van ze.
  Ik wil Huib van der Zwaan en Eef Bruggink van Move a Mountain coaching hierbij nog 1x keer bedanken voor jullie ondersteuning waar nodig, en tegelijk ook jullie loslaten waar nodig, in de afgelopen twee opleidings jaren. Ik heb dat zeer gewaardeerd.

  Voor mij persoonlijk waren/zijn het roerige jaren, waarin ik het best moeilijk heb gehad. Zowel tijdens de opleiding, omdat het best aardig confronterend is om naar je zelf te gaan kijken en gespiegeld te worden, als met mijn twee ziekenhuis/revalidatiecentra’s opnames. Uiteindelijk was het het zeker waard. Wat een fijne opleiding is het geweest, en wat heb ik er veel van opgestoken. Een heel fijn inzicht, vind ik persoonlijk, is dat we ruimer zijn dan alleen onze persoonlijkheid. Mede hierdoor krijg je ook de ruimte om echt naar jezelf te kunnen en durven kijken. Te kunnen zien, en ook ervaren, wat je waar doet. Op die manier kun je gaan “kiezen”, om iets wel, of iets niet te doen. Daardoor krijg je de rust, die ik persoonlijk voor mijzelf zo nodig heb…..en wat dan weer voor anderen ook een fijne bijkomstigheid is. Omdat als ik rustiger ben, alles om mij heen rustiger is/kan zijn. Ook het inzicht dat soms iets niet doen, iets doen is, is voor mij een hele mooie..zo rustgevend en een derde inzicht: dat je alleen kan leren om zelf anders met de dingen des levens om te gaan. Je kan niet een ander veranderen. Als dat nodig zou zijn, zal dat inzicht, vanuit de ander zelf moeten komen.
  Drie van mijn groei momenten in de verruimende zin van het woord.

  De persoonlijke reden waarom ik voor deze coachingopleiding heb gekozen: omdat de opleiding de westerse psychologie samen met de oosterse filosofieën en levenswijzen combineert. Dit voelde ik zo in het eerste kennismakingsgesprek al, en dat is zo heel de opleidingsduur gebleven. Deze balans tussen het westerse en het oosterse, is voor mij ook de balans hoe je probeert je leven invulling te geven, op elk vlak. Balans in dingen is sowieso naar mijn bescheiden mening datgene waar het in het leven om gaat. Naast, of in, gezondheid, liefde, geluk, familie en vrienden. Daar komen dan voor mij nog twee persoonlijke bij..de natuur en haar dieren. Uiteindelijk wil niemand echt alleen zijn. Is iedereen op welke manier dan ook, of in welke context dan ook, op zoek naar een liefdesvorm. Om primair te overleven, en secundair bv ter herkenning en erkenning. In mijn beleving kunnen we de westerse psychologie oa gebruiken, om onze psyche te sturen waar dat nodig is. De oosterse filosofieën en levenswijzen kunnen we oa gebruiken om tussen het sturen door, de rust en ruimte te vinden, zodat we niet continue in ons denken blijven hangen. Dit is natuurlijk niet heel het verhaal..er is zeker meer te onderzoeken. Maar dit is denk ik zelf een beetje de spil of kern van het verhaal.

  Ieder die een coachingsopleiding zou willen doen, die daarbij de interesse heeft om verder te willen kijken dan alleen aan de oppervlakte en de daartoe bijbehorende symptomen, raad ik deze opleiding aan. Je kan nml pas echt iets leren te begrijpen, of los te laten, als je de kern ziet, voelt, ervaart. Anders ben je met symptoom bestrijding bezig, en dat werkt vaak maar voor een tijdje.

 3. Een prachtige opleiding die op mij een grote impact heeft gehad. Huib en Eef zijn als geen ander in staat om je op een warme, professionele en inspirerende manier te laten ervaren wat het inhoudt om bewustzijn te ontwikkelen. Een mooie balans tussen leren en ervaren. Ervaren wat de kracht van niet-doen is en aanwezig te zijn. En passant ontwikkel je daarbij ook zoveel vaardigheden dat je van jezelf kunt zeggen dat je echt kunt coachen.

 4. Eef en Huib zijn vakprofessionals met passie. Binnen een veilige, warme en inspirerende opleidingsruimte is alles aanwezig om je te laten groeien. Deze opleiding neemt je mee op een reis naar plekken in jezelf. Mooie, intensieve en breed georiënteerde opleiding tot coach. Een geweldige
  combinatie tussen theorie en praktijk, bewustwording en ervaren, zowel bezig met anderen te coachen als met zelfontwikkeling en breed in diversiteit van methodes.

 5. Geweldige opleiding. Voldeed helemaal aan mijn verwachtingen. De combinatie westerse / oosterse psychologie vond ik heel waardevol en inspirerend. De beide trainers (Eef en Huib) creëren een bijzondere prettige, open sfeer met een mooie balans tussen kennisoverdracht en praktische oefeningen. Ik kijk terug op een mooie periode met veel persoonlijke groei en een stevig fundament om als coach aan de slag te gaan.

 6. Huib en Eef zijn waanzinnig lieve, warme en nuchtere mensen. Staan niet boven de groep, maar zijn met de groep. Zijn eerlijk en oprecht. Het is een prachtige opleiding!

 7. De intensieve combinatie van Personal Coach en Coach Wizard is meer dan een cursus ‘hoe wordt ik coach’. Natuurlijk is het een grondige beroepsopleiding om coach/counselor te worden, waarbij je een goed gevulde gereedschapskist met interventies, moderne humanistische psychologie en meditatieve technieken meekrijgt.
  Maar het is ook ervaren hoe jezelf gaat veranderen als iemand volstrekt open, geïnteresseerd en zonder oordeel je helpt om naar jezelf te kijken en je helpt te ervaren dat je meer ruimte hebt dan je ooit gedacht had.
  Door dit in een fijne en veilige setting te ervaren als coachee en als coach, ontdek je dat coaching veel verder gaat dan technieken: het is een houding die ook buiten het coach-vak waardevol is.
  Ik heb het eerste leerjaar , ‘Personal coach’, ervaren als een ontdekkingstocht naar mijzelf. Het tweede leerjaar, ‘Coach Wizard was voor mij de reis van persoonlijke ervaring naar kunnen toepassen in een professionele en toch persoonlijke praktijk.

 8. Deze ervaringsgerichte opleiding heeft mij erg goed gedaan. Vooral het
  tweede jaar was genieten en inspirerend.
  Kortom, een prachtige ontdekkingsreis waarbij ik mijn eigen weg heb
  gevonden en ook anderen kan helpen in zijn of haar zoektocht.
  Fijn en bedankt.

  Gert

 9. Hoe helend is het om zonder oordeel in contact te zijn met een ander. Helend voor de ander maar ook voor jezelf. Tijdens de opleiding is er alle ruimte om dat te ervaren en te onderzoeken.

 10. De opleiding heeft mij bewust gemaakt van de rijkdom die onbewust in mijn hart en ziel is opgeslagen. Door het zelf te ervaren heb ik geleerd hoe ik andere mensen kan begeleiden om zich bewust te worden en (nog meer) te leren houden van zichzelf en van het leven.

 11. Er zijn mensen die ze beklimmen
  Omdat ze op de toppen iets zien glimmen
  Er zijn mensen die er van af dalen
  Om in het dal iets op te halen
  Er zijn er die ze fotograferen
  Om van de vorm iets te leren?
  Je kunt er ook gewoon naar kijken
  En ze met andere vergelijken
  Zelfs schilderen en aan het doek toe vertrouwen
  Omdat ze gewoon van bergen houwen
  Maar verzetten, dat is een ander thema, dat is intensief en zwaar
  Dat doet niemand, dat is waanzin, meer dan raar!
  Move a mountain, verzet jouw berg
  Word bewust, dat is toch niet zo erg?
  Vind je hart, daar in het midden van de die spelonk
  Ervaar de warmte voel die ene vonk
  Het steekt je aan, het pakt je vast
  Het bevrijdt je van een zware last
  Voel de liefde
  En de pijn
  Het is
  Prachtig
  Mens
  Te
  Zijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inschrijven Intensieve Coachopleiding: diepgaand en praktisch

Training / workshop

Intensieve Coachopleiding: diepgaand en praktisch

Persoonlijke gegevens

VrouwMan


Bedrijfsgegevens


Opmerking / vraag