Visie en werkwijze: de weg naar geluk

Onze persoonlijkheid ziet de wereld als een plek waar je moet “overleven”. De weerspiegeling van de berg in ons logo verwijst naar dit overlevingsmechanisme van de persoonlijkheid; de berg staat voor de problemen die we in ons leven tegenkomen. We willen die problemen bedwingen, overwinnen, wegtoveren, vermijden, ontkennen of we zien er als een berg tegenop.

Move a Mountain bewustzijnstrainingen biedt een weg naar zelfkennis aan waarbij je begint met het onderzoek naar de bergen in jouw leven. Hoe ziet jouw berglandschap eruit? Gaandeweg zul je ervaren dat het je persoonlijkheid is die deze bergen, steeds opnieuw, creëert. Je leert jouw bergen doorzien en los te laten.

In de innerlijke ruimte die daardoor ontstaat kan het ruime bewustzijn zich manifesteren en blijken er helemaal geen bergen te zijn. Leven vanuit dit ruime, oorspronkelijke bewustzijn betekent leven vanuit innerlijke rijkdom die tot uitdrukking komt in eigenheid, wilskracht, openhartigheid, mededogen en plezier. En daar word je gelukkig van.

Ieder mens wil gelukkig worden en pijn vermijden. Zo zijn we “gewired”. Iedereen is op zoek naar manieren om dit geluk te bereiken en zo min mogelijk te lijden. We hebben allemaal zo ons eigen idee van wat dat geluk eigenlijk is en gaat op zoek……….

Je stelt steeds nieuwe doelen, zaait nieuwe verwachtingen en oogst regelmatig nieuwe teleurstellingen. Maar geen enkele salarisverhoging doet de herinnering aan de leegte van vroeger vergeten, de liefde van je partner kan de kwetsingen uit je verleden niet wegnemen en hoe hard je ook werkt, je vader of moeder zal waarschijnlijk nooit trots genoeg zijn…

Je zoekt je geluk of de oplossing voor je problemen in de buitenwereld. Het is de overtuiging van onze persoonlijkheid dat de omstandigheden moeten veranderen om gelukkig te kunnen worden. En uit ervaring weet je misschien al wel dat de oplossing niet van buiten komt. Je “weet” dat de oplossing buiten het veld van je persoonlijkheid ligt, in het contact met wat je ten diepste bent: vrij bewustzijn, de grond van je bestaan.

Wat is bewustzijnsontwikkeling eigenlijk?

Bewustzijnsontwikkeling is het proces waarbij beperkende zelfbeelden, die het resultaat zijn van het verleden, worden doorzien en losgelaten. Wanneer je elke poging laat varen om je verleden alsnog goed te maken, er aan te hechten of te ontkennen, kun je gaan waarderen wie je in wezen bent en wat het leven je nu aan rijkdom biedt. Je ontdekt dan dat je ruimer kunt denken, meer kunt voelen, creatiever, wilskrachtiger, liefdevoller en gelukkiger kan zijn dan je zelf durft te geloven.

Hoe willen wij je begeleiden?

Move a Mountain bewustzijnstrainingen biedt een vriendelijke, aandachtsvolle manier om je meer bewust te worden van je mogelijkheden tot ontplooiing en je leven vanuit je volle vermogen te gaan leven.

Bewustzijnsontwikkeling bestaat uit een aantal stappen:

Bewustzijnsontwikkeling is een proces dat wel een begin maar eigenlijk geen eindpunt kent. Ons programma begeleidt je net zo ver als je behoefte reikt.
De route bestaat uit een reeks stappen die je op de weg van verdiepend inzicht steeds verder voert naar je ‘ware’ zelf.

Wij bieden deze ontwikkelingsweg aan vanuit de overtuiging dat:
1. ieder mens gelukkig wil worden
2. ieder mens zich wil ontwikkelen en groeien en dat het bewustzijn van die groei tot tevredenheid en geluk leidt
3. bewustzijnsontwikkeling de motor is achter die neiging tot groei en ontwikkeling
4. bewustzijnsontwikkeling de weg vrij maakt om oplossingen te vinden voor de problemen en vragen waar je mee geconfronteerd wordt in je leven

Stap 1: Onderzoek naar de persoonlijkheid
Bewustzijnsontwikkeling begint met het onderzoek naar de persoonlijkheid.
De persoonlijkheid is te beschouwen als de ‘optelsom van je verleden’ waarmee je je over het algemeen identificeert. Al je ervaringen, gevoelens, gedachten, overtuigingen, conclusies en aannames tel je als het ware bij elkaar op en daar zeg je “ik” tegen; dit is wie ik ben, zo ken ik mezelf. Je persoonlijkheid kleurt je zienswijze op de wereld om je heen. Je persoonlijkheid neemt deze zienswijze voor ‘waar’ aan. “Zo is het toch? Dat is zo, want dat weet ik uit ervaring”.

Stap 2: Ruim bewustzijn
Je ontdekt dat je niet de optelsom bent van je ervaringen en emoties. Je hebt zicht gekregen op je persoonlijkheid, op hoe je “gewend” bent geraakt aan jezelf, je reacties, je handelen, de wereld om je heen. Persoonlijkheid heeft indertijd geleerd dat veel van wat je als onlosmakelijk eigen ervoer, zoals je liefde, wilskracht en creativiteit, niet gewaardeerd werd of er niet mocht zijn. Je hebt geleerd om je aan te passen en om die aangepaste versie van jezelf tot een tweede natuur te maken. Dat kan je nu in de weg staan.

Bewustzijnsontwikkeling bestaat uit het open aanvaarden en verkennen van al deze oude remmingen en verlangens zodat die gekend kunnen worden. Vanuit het ruime bewustzijn ga je zien dat je onbewust een claim op je omgeving hebt die je belemmert om je volledige potentieel te leven. Vanuit dit ruime bewustzijn kun je deze claim loslaten.
En dat lukt omdat je hebt ontdekt dat je ruimer bent, vrijer dan je persoonlijkheid altijd geloofde. Er is een deel wat niet een reactie is op wat wij meemaken, wat niet beïnvloed is door onze ervaringen, wat ongeschonden en onverwoestbaar is. Dat is niet alleen de vindplaats voor onze mooiste en meest eigen kwaliteiten en eigenschappen, maar ook de bron van wijsheid, vrede en geluk waar wij ten diepste allemaal naar op zoek zijn.

Stap 3: Toepassen van de inzichten
De resultaten van deze ontwikkeling leiden tot het nemen van je eigen verantwoordelijkheid voor je leven en de vaardigheid om je innerlijke groei om te zetten in praktisch handelen.

Onze werkwijze

Niet problematisch
Wij onderscheiden ons door onze niet-problematische aanpak. Je hebt of bent geen probleem. Onze werkwijze is innovatief door niet zozeer te focussen op tekortkomingen, belemmeringen of het aanleren van (nieuwe) vaardigheden, maar door de weg van zelfkennis te volgen en de blik gericht te houden op de essentie, het ongeschonden en onverwoestbare “zelf” dat achter de persoonlijkheid schuilgaat.
De waarheid ‘waar’ laten zijn
De snelste weg naar geluk bestaat in onze visie niet uit pogingen om het verleden ongedaan te maken of te veranderen, maar uit het ontwikkelen van een ‘open’ relatie met wat is en met wie je bent. Als je de moed opvat om de waarheid waar te laten zijn, kun je ontspannen. In de doorvoelde realisatie van wie je werkelijk bent, verliezen beperkende ideeën over jezelf en je levenssituatie hun grip op je. Er ontstaat een ruimer perspectief op je doelen en een helder zicht op je kwaliteiten. Je leert geleidelijk aan om het leven met vertrouwen tegemoet te treden en vorm te geven volgens je diepste wensen.
Ervaringsgericht
We maken gebruik van verschillende technieken zoals rollenspel, visualisaties, overweging en onderzoek waaraan je ervaringen opdoet. Hierdoor doe je in snel tempo veel inzichten op in jezelf en je ontdekt hoe je effectiever wordt in het bereiken van je doelen. Door zelf te ervaren, beklijven de inzichten beter. Je hele systeem wordt hierbij aangesproken. Dit in tegenstelling tot kennistrainingen die vooral je hoofd aanspreken.
Jezelf begeleiden in het leven van jouw leven
Je leert meer en meer jezelf kennen en begeleiden doordat je in staat bent om naar jezelf te kijken. Je herkent je eigen thema’s, de wijze waarop je gewoonlijk naar jezelf en anderen kijkt. Tijdens de workshops lichten wij je bij, we helpen je om het zoeklicht juist te richten. Alle antwoorden liggen immers al in jezelf besloten. Door het ontvouwen van je bewustzijn zie je dat alles er al is, alleen zag je het nog niet (op deze manier).

Training en individuele coaching

De werkwijze en het aanbod bieden een krachtige en zeer langdurige impuls voor persoonlijke ontwikkeling. Je gaat beter functioneren zowel privé als in je werk. Denken, voelen en handelen vanuit je volle vermogen en gebaseerd op je ware “zelf” is een ontwikkelingsproces zonder eindpunt. Je ervaart al snel een opmerkelijke toename van je persoonlijke effectiviteit en daar word je blij van. De vervolgtrainingen ondersteunen je verdere innerlijke groei en helpen je om je volle potentieel tot bloei te brengen.

Onze inspiratie

De visie en werkwijzen van Move a Mountain zijn gebaseerd op jarenlange ervaring, regelmatige bijscholing en voortschrijdend inzicht. De visie op bewustzijnsontwikkeling heeft zijn oorsprong in onze interesse voor de Oosterse filosofie en het Boeddhisme. Met betrekking tot de begeleiding bij de psychologische ontwikkeling maken wij gebruik van onze kennis van en ervaring met de westerse psychologie, zoals Psychosynthese, Gestalttherapie, Zijnsgeoriënteerde psychotherapie, lichaamsgerichte therapie en cognitieve therapie.
Move a Mountain vaart te midden van al deze benaderingswijzen een eigen koers door de persoonlijkheid te erkennen en te waarderen en daarnaast contact te maken met de ruime maat van het bewustzijn die aan de basis ligt van de persoonlijkheid. Het samengaan van psychologisch inzicht en spirituele ervaringen leidt tot meer innerlijke ruimte, ontspanning van de verkramping van de persoonlijkheid en nodigt uit tot een volgende stap in je ontwikkeling.

De weg naar geluk

De combinatie van psychologische en spirituele ontwikkeling maken de benaderingswijze van Move a Mountain bewustzijnstrainingen tot een inspirerende weg naar de essentie van onszelf wat uiteindelijk een weg naar geluk blijkt te zijn.

Wie zichzelf kent, kan bergen verzetten