Supervisie: werk aan de wizard

Doel

Supervisie is de regelmatige terugkoppeling over het proces dat zich afspeelt tussen jou en je klant binnen een setting waarin ruimte is voor reflectie, verdieping en advies.
Supervisie helpt je:

  • om een stapje terug te doen zodat je opnieuw kunt kijken naar je klant
  • opent je ogen voor de ‘overdracht’ die tussen jullie speelt
  • verdiept en verbreedt je visie op het proces van de klant, de fasen waaruit dat bestaat en de te volgen stappen
  • levert je nieuwe inspiratie op. Er worden visies uitgewisseld, werkvormen aangereikt en besproken en feedback gegeven op je werk als coach

Programma

Supervisie in de vorm van groepsbijeenkomsten versnelt je leerproces. Je leert niet alleen van je eigen casus maar evenveel van die van anderen. Je brengt casuïstiek in en die wordt afwisselend behandeld door gezamenlijke bespreking van de casus of door ‘on the spot’ sessies begeleid door een van de aanwezige trainers.

Voor wie

Voor iedereen die is gestart met coachactiviteiten.

Aantal deelnemers

Bij 4 deelnemers kan een supervisiedag plaatsvinden. We hanteren een maximum van 8 deelnemers per supervisiedag. Wanneer je een supervisievraag hebt waarmee je niet kunt/wilt wachten, kun je ook altijd een individuele supervisiebijeenkomst afspreken tegen hetzelfde tarief als onze tarieven voor individuele coaching.

Duur

Ieder kwartaal staat er een supervisiedag gepland. Je kunt je aanmelden voor een losse supervisiedag op een datum die jou schikt of voor een serie supervisiedagen.

Meer informatie

Vraag meer informatie aan via contact.

Prijs

€ 90,- € 10,- € 100,-
deelname accommodatie totaal

Fiscus betaalt mee!

De kosten van de opleidingen van Move a Mountain worden door de Belastingdienst erkend als beroepsopleiding en zijn daarom fiscaal aftrekbaar als studiekosten.

De aftrek van scholingsuitgaven zou worden afgeschaft per 1 januari 2018. Dit stond al op losse schroeven, maar is nu uitgesteld tot 2019. In de plaats van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven komt een nieuwe regeling in de vorm van scholingsvouchers. Deze regeling moet nog verder worden uitgewerkt.

Rekenvoorbeeld

De belastingdienst hanteert een drempel van € 250,-. De kosten boven deze € 250,- zijn tot een maximum van € 15.000 per jaar aftrekbaar.

Rekenvoorbeeld:
Stel je volgt de Coachopleiding en betaalt 42% loonbelasting, dan zijn de netto opleidingskosten € 2.367,- in plaats van € 3.900,-

Coachopleiding € 3.900,-
Drempel € 250,-
Bedrag voor belasting aftrekbaar € 3.650,-
Fiscaal voordeel bij 42% inkomstenbelasting € 1.533,-
Netto kosten van de opleiding € 2.367,-
Lees meer over scholingsaftrek op de site van de belastingdienst

zzp-ers en ondernemers kunnen de opleidingen van de bruto omzet aftrekken en komen daardoor ongeveer op bovengenoemde rekensom uit.


Prijzen per 1 augustus 2017.
De prijzen voor trainingen zijn vrijgesteld van BTW.
Voor individuele coachingssessies wordt 21% BTW berekend.

Datum

Training / workshopDatum
Supervisie 'Werk aan de Wizard'
Inschrijven per dag

Veel gestelde vragen

Voorbeelden van zaken die je kunt inbrengen:
-een klant die je niet goed in beeld krijgt
-een klant waar je voor je gevoel niet verder mee komt
-een klant waar je sterke overdracht/tegenoverdracht bij ervaart
-twijfels over je aanpak bij een bepaalde klant
-kwestie/thema/rode draad die je bij elke klant lijkt tegen te komen en waarvan je vermoedt dat dit iets met jou te maken heeft
-persoonlijke vraag, iets wat je in je eigen proces tegenkomt en waar je graag naar wilt kijken

Supervisie:
– leert je opnieuw te kijken naar je klant (en jezelf)
– opent je ogen voor je eigen overdracht naar en ‘inhaken’ bij de klant
– verdiept en verbreedt je visie op het proces van de klant, de fasen waaruit het bestaat
en de te volgen stappen
– levert je nieuwe inspiratie op; er worden visies uitgewisseld, werkvormen aangereikt
en besproken en er wordt feedback gegeven op je werk als coach.

Supervisie is bedoeld voor iedereen die is gestart met coachactiviteiten. Als je bij ons de Coachopleiding hebt gevolgd en je bent begonnen met begeleiden dan kan het heel fijn zijn om een paar keer per jaar je vragen en/of problemen voor te leggen. Wij organiseren ieder kwartaal een supervisiedag waar alle vragen rondom coaching en begeleiding gesteld kunnen worden.

Reacties

Je doet ons en toekomstige deelnemers een groot plezier wanneer je jouw ervaring(en) met deze training/workshop hier achter laat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inschrijven Supervisie: werk aan de wizard

Training / workshop

Supervisie: werk aan de wizard

Persoonlijke gegevens

VrouwMan


Bedrijfsgegevens


Opmerking / vraag