Kijk dan eens op de website van Body and Soul harmony. Geen wellness, maar wellbeing. Geen mindfullness, maar heartfullness. Geen oorlog, maar vrede. In je hart. Lees meer.