Klachtenregeling

Waarom een klachtenregeling en een geschillencommissie?

De directie van Move a Mountain bewustzijnstrainingen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleidingsproducten. Onderdeel hiervan is het vaststellen van een klachtenregeling. In elke organisatie gaat wel eens iets mis. In vrijwel alle gevallen kan zo’n fout onderling worden opgelost. Voor die gevallen waarin dit niet lukt, geldt een klachtenreglement. Deze regeling stelt klanten van Move a Mountain bewustzijnstrainingen in staat om klachten over de gang van zaken en gebeurtenissen aan de orde te stellen. De klachtenregeling biedt een signaalfunctie voor de kwaliteit van de geboden producten. Bij het vaststellen van de klachtenregeling is uitgegaan van een aantal regels.

  • De klachtenregeling moet vooral laagdrempelig zijn.
  • Het is de bedoeling dat een klacht over de gang van zaken in de opleidingen/cursussen en trainingen in eerste instantie onderling wordt opgelost. Als dit niet kan door de aard van de klacht of als de klacht niet naar tevredenheid is behandeld, dan kan men een beroep doen op de Geschillencommissie.
  • De Geschillencommissie is ingesteld om in geval van een geschil tussen de deelnemer en aanbieder een uitspraak te doen die bindend is voor beide partijen.
  • Er kan pas beroep op de Geschillencommissie worden gedaan als de interne klachtenprocedure bij de aanbieder is doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid. Bij de behandeling van een geschil door de onafhankelijke Geschillencommissie staan de Algemene Voorwaarden van het desbetreffende lid van de NRTO en de Gedragscode van de NRTO bij de uitspraak centraal.