Certificeringen en registraties

Move a Mountain is aangesloten bij een brancheorganisatie en heeft onderstaande certificeringen en registraties:

Nederlandse vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators

Coachopleiding erkend door Nederlandse vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)

De Move a Mountain Coachopleiding is erkend door de vFAS zodat de punten (een punt per uur) meetellen voor de jaarlijkse opleidingsverplichting van de vFAS leden op het gebied van vaardigheden.

CRKBO Geregistreerde Instelling

CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs)

Het CRKBO is een onafhankelijke organisatie die door middel van een uitgebreide audit toetst of een opleidingsinstituut voldoet aan de kwaliteitsbepalingen van het CRKBO. Een CRKBO-registratie biedt een opleidingsinstituut de mogelijkheid om opleidingen BTW-vrij aan te bieden.

uwv

UWV

Wij hebben een scholingsovereenkomst met het UWV. Dit betekent dat het UWV bij ons scholing kan inkopen. Als je denkt dat jij in aanmerking komt voor een training bij Move a Mountain via het UWV, neem dan contact op met je begeleider en informeer naar de mogelijkheden.

NRTO keurmerk

NTRO

Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Move a Mountain voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk of bekijk de animatie

NRTO keurmerk certificaat

NRTO-logo

NRTO

De NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en opleiding, is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. Leden van de NRTO bieden branche- en functiegerichte opleidingen, taalopleidingen en vaardigheidstrainingen aan.

Geschillencommissie_logo

De Geschillencommissie

De Geschillencommissie is ingesteld om in geval van een geschil tussen de deelnemer en aanbieder een uitspraak te doen die bindend is voor beide partijen.

Er kan pas beroep op de Geschillencommissie worden gedaan als de interne klachtenprocedure bij de aanbieder is doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid. Bij de behandeling van een geschil door de onafhankelijke Geschillencommissie staan de Algemene Voorwaarden van het desbetreffende lid van de NRTO en de Gedragscode van de NRTO bij de uitspraak centraal.