Maatwerk en in-company: passend en met passie

Maatwerk

Move a Mountain brengt dat wat onder de oppervlakte leeft aan het licht en draagt bij aan duurzame resultaten.

Wij bieden maatwerk naar aanleiding van uw vraag op het gebied van mindfulness, loopbaanontwikkeling, communicatie, samenwerking, omgaan met conflicten, teameffectiviteit, teambuilding, leiderschap en management. In samenspraak met u, stellen wij dan een passend programma, traject of juiste interventie samen.

De betekenis en doel van bewustzijnsontwikkeling zijn de laatste decennia geen theorie meer maar praktijk. Op individueel niveau leidt bewustzijnsontwikkeling tot bloei van mensen en hun mogelijkheden. Op team- en organisatieniveau leidt het tot betere samenwerking, communicatie en begrip.

Onze visie op organisaties

De kwaliteit van ons functioneren, zowel zakelijk als privé, wordt voor een groot deel bepaald door drie factoren die elkaar beïnvloeden: authenticiteit, zingeving en inspiratie en verbinding.

Authenticiteit
Iedereen zoekt authenticiteit. Bij zichzelf en bij de ander. Echtheid, jezelf zijn, is niet alleen een wens, het wordt ook verwacht door de omgeving. Je autoriteit en beïnvloedingsvermogen berusten immers veel meer op de mate waarin je authentiek durft te zijn dan op hiërarchie of positie? Je authenticiteit groeit naarmate zelfinzicht toeneemt. Zelfinzicht ontstaat door acceptatie en nieuwsgierigheid naar wie je bent. Met al je kwaliteiten en ook met de kanten die nog verder ontwikkeld kunnen worden. In de ruimharige erkenning van wie je bent, kan je ontspannen, hoef je niet langer van alles op te houden. Je wint aan authenticiteit.

Inspiratie en zingeving
Wat streef je eigenlijk na met al je inspanningen? Waar gaat het je ten diepste om?
Ieder mens is op zoek naar zingeving, naar de drijfveren die aan de basis liggen van je prestaties. Daarmee beland je bij zingevingvragen. Vragen die betrekking hebben op de manier waarop jij invulling wilt geven aan je leven. Wat beantwoordt aan jouw verlangen, wat is voor jou bevredigend? De antwoorden op die vragen vind je niet buiten je maar in jezelf. Om inspiratie en zingeving te vinden, om te bepalen wat je echt wilt, moet je bij jezelf gaan stilstaan en luisteren. Wanneer je het contact herstelt met wie je ten diepste bent, het ‘vrije’ en niet door je verleden vormgegeven persoonlijkheid, raak je opnieuw geïnspireerd, ontdek je nieuwe vergezichten op je visie en je doelen. Tot je verbazing zal je merken dat jouw antwoorden weliswaar hoogstpersoonlijk zijn, maar tegelijkertijd de neiging hebben om zich direct te vertalen in een manier van functioneren die opvalt door een aanstekelijke inspiratie en dadendrang.

Verbinding
Ontwikkelingen in organisaties en in de markt volgen elkaar in steeds hoger tempo op.
De enige constante is eigenlijk dat alles voortdurend verandert. In die omstandigheid zijn veerkracht en de mate waarin je verbinding weet te houden met jezelf en de mensen om je heen, bepalend voor succes en het plezier in het werk. Beide kwaliteiten komen tot bloei wanneer je stevig verankerd bent in jezelf: je hele zelf. Wanneer je fysieke-, emotionele-, mentale- en spirituele kanten met elkaar verbonden zijn, neemt je innerlijke groei een enorme vlucht. Je ontdekt dan dat je helemaal niet de optelsom bent van je verleden, maar veel ruimer en ruimhartiger dan je altijd dacht. Bevrijd van het denken en doen op basis van gewoonte ontwikkel je nieuw elan en creativiteit in het omgaan met verandering, je ziet nieuwe kansen en uitdagingen en je werk en leven winnen aan kleur en intensiteit.

De realiteit in organisaties is vaak dat bovengenoemde factoren naar de achtergrond zijn geraakt, uit zicht zijn verloren of een “zakelijke” invulling hebben gekregen.

Dat wordt op de volgende manieren zichtbaar:

  • veel talent en creatieve energie blijft onbenut;
  • de persoonlijke kwaliteiten van teamleden zijn niet afgestemd op de visie van de organisatie;
  • er is sprake van ‘politiek’ en incongruent gedrag waardoor er veel onderhuids broeit;
  • er is onvoldoende vertrouwen in elkaar;
  • collega’s zijn terughoudend in het geven van feedback en het aangaan van conflicten en gezonde discussies;
  • er is onvoldoende gedragen besluitvorming en sprake van ‘silent disagreement’;
  • er is te weinig focus op resultaten van het team of de organisatie;
  • er is een tekort aan leiderschap op managementniveau

Allemaal zaken die in onze visie, voor een groot deel, veroorzaakt worden door onbewuste (inter)menselijke mechanismen. Het zijn reactiepatronen. Veel team ontwikkeltrajecten richten zich op het “wegwerken” van deze effecten. Er wordt gesleuteld aan de symptomen en niet aan datgene wat deze reacties teweegbrengt. Waarschijnlijk is dat één van de redenen waarom er vaak zo weinig in essentie verandert als een team een team ontwikkeltraject heeft gedaan. En dat is ook te begrijpen. We zijn over het algemeen misschien niet zo tevreden met hoe het gaat maar het is tenminste bekend. Een pad opgaan wat we niet zo goed kennen, maakt ons angstig en onzeker en er is moed voor nodig om dit aan te gaan. De teamontwikkeltrajecten van Move a Mountain vragen dan ook om moedige teams met moedige mensen.

Aanpak

Wij zien al ons in-company werk als maatwerk. Dat begint al in het eerste contact, in de formulering van de vraag/probleemstelling. Ook teams die op zoek zijn naar een inspirerende impuls zijn van harte welkom! We gaan in gesprek en daarna komen wij met een aanpak, die dus per opdracht zal verschillen.
Commitment van de deelnemers is voor ons erg belangrijk. Daarom houden we meestal met alle deelnemers een intakegesprek waarin in ieder geval aan de orde komt wat de deelnemers voor zichzelf persoonlijk als doel stellen. Ontwikkelen kost tijd en uit de praktijk blijkt dat mensen “niet ontwikkeld willen worden”.  Mensen ontwikkelen vanzelf en uit vrije beweging naarmate het zelfinzicht toeneemt. Dit is een psychologische wet. Wanneer “moeten” voorop staat, ontstaat er een ongrijpbare onderstroom. Dit ongrijpbare “nee” zorgt voor stilstand en onvrede. Pas als dat wat onder de oppervlakte leeft naar boven wordt gebracht (via inzicht), kan er beweging komen.

Werkwijze

Move a Mountain beschikt over een ruim arsenaal aan werkvormen om mensen te begeleiden bij hun ontwikkelingsweg. Ervaringsgericht werken is de belangrijkste werkvorm. We maken gebruik van verschillende technieken zoals rollenspel, visualisaties, overweging en onderzoek waaraan je ervaringen opdoet. Hierdoor doe je in snel tempo veel inzichten op in jezelf en je ontdekt hoe je effectiever wordt in het bereiken van je doelen. Door zelf te ervaren, beklijven de inzichten beter. Je hele systeem wordt hierbij aangesproken. Dit in tegenstelling tot kennistrainingen die vooral je hoofd aanspreken.

Structuur

In overleg met u zijn allerlei vormen mogelijk: losse dagen of meerdaagsen met overnachting(en).

Contact

Vraag meer informatie aan via contact.

Prijs

Prijzen Particulieren

Voor particuliere deelnemers gelden aangepaste tarieven. Je kunt hierover contact opnemen met ons kantoor.

Fiscus betaalt mee!

De kosten van de opleidingen van Move a Mountain worden door de Belastingdienst erkend als beroepsopleiding en zijn daarom fiscaal aftrekbaar als studiekosten.

De aftrek van scholingsuitgaven zou worden afgeschaft per 1 januari 2018. Dit stond al op losse schroeven, maar is opnieuw uitgesteld. In de plaats van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven komt er een nieuwe regeling in de vorm van scholingsvouchers. Deze regeling moet nog verder worden uitgewerkt.

Rekenvoorbeeld

De belastingdienst hanteert een drempel van € 250,-. De kosten boven deze € 250,- zijn tot een maximum van € 15.000 per jaar aftrekbaar.

Rekenvoorbeeld:
Stel je volgt de Coachopleiding en betaalt 42% loonbelasting, dan zijn de netto opleidingskosten € 2.396,- in plaats van € 3.950,-

Coachopleiding € 3.950,-
Drempel € 250,-
Bedrag voor belasting aftrekbaar € 3.700,-
Fiscaal voordeel bij 42% inkomstenbelasting € 1.554,-
Netto kosten van de opleiding € 2.396,-
Lees meer over scholingsaftrek op de site van de belastingdienst

zzp-ers en ondernemers kunnen de opleidingen van de bruto omzet aftrekken en komen daardoor ongeveer op bovengenoemde rekensom uit.


De prijzen voor trainingen zijn vrijgesteld van BTW.
Voor individuele coachingssessies wordt 21% BTW berekend.

Datum

Geen data gepland.

Veel gestelde vragen

Binnenkort vind je hier de meest gestelde vragen over deze training/workshop

Reacties

Je doet ons en toekomstige deelnemers een groot plezier wanneer je jouw ervaring(en) met deze training/workshop hier achter laat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inschrijven Maatwerk en in-company: passend en met passie

Training / workshop

Maatwerk en in-company: passend en met passie

Persoonlijke gegevens

VrouwMan


Bedrijfsgegevens


Opmerking / vraag