Maatwerk en in-company

Maatwerk

Move a Mountain brengt dat wat onder de oppervlakte leeft aan het licht en draagt bij aan duurzame resultaten.

Wij bieden maatwerk naar aanleiding van uw vraag op het gebied van loopbaanontwikkeling, communicatie, samenwerking, omgaan met conflicten, teameffectiviteit, teambuilding, leiderschap en management.  We gaan met elkaar in gesprek en wij stellen dan een passend programma, traject of juiste interventie samen.

De betekenis en doel van bewustzijnsontwikkeling zijn de laatste decennia geen theorie meer maar praktijk. Op individueel niveau leidt bewustzijnsontwikkeling tot bloei van mensen en hun mogelijkheden. Op team- en organisatieniveau leidt het tot betere samenwerking, communicatie en begrip.

Onze visie op organisaties

De kwaliteit van ons functioneren, zowel zakelijk als privé, wordt voor een groot deel bepaald door drie factoren die elkaar beïnvloeden: authenticiteit, zingeving en inspiratie en verbinding.

Authenticiteit
Iedereen zoekt authenticiteit. Bij zichzelf en bij de ander. Echtheid, jezelf zijn, is niet alleen een wens, het wordt ook verwacht door de omgeving. Je effectiviteit berust veel meer op de mate waarin je authentiek durft te zijn dan op hiërarchie of positie. Je authenticiteit groeit naarmate je zelfinzicht toeneemt. Zelfinzicht ontstaat door acceptatie en nieuwsgierigheid naar wie je bent. Met al je kwaliteiten en ook met de kanten die nog verder ontwikkeld kunnen worden.

Inspiratie en zingeving
Wat streef je eigenlijk na met al je inspanningen? Waar gaat het je ten diepste om?
Wat beantwoordt aan jouw verlangen, wat is voor jou bevredigend? De antwoorden op die vragen vind je niet buiten je maar in jezelf. Om inspiratie en zingeving te vinden, om te bepalen wat je echt wilt, moet je bij jezelf gaan stilstaan en luisteren. Wanneer je het contact herstelt met wie je ten diepste bent, raak je geïnspireerd, ontdek je nieuwe vergezichten op je visie en je doelen. Tot je verbazing zal je merken dat jouw antwoorden weliswaar hoogstpersoonlijk zijn, maar tegelijkertijd de neiging hebben om zich direct te vertalen in een manier van functioneren die opvalt door een aanstekelijke inspiratie en dadendrang.

Verbinding
Ontwikkelingen in organisaties en in de markt volgen elkaar in steeds hoger tempo op.
De enige constante is eigenlijk dat alles voortdurend verandert. In die omstandigheid zijn veerkracht en de mate waarin je verbinding weet te houden met jezelf en de mensen om je heen, bepalend voor succes en het plezier in het werk. Beide kwaliteiten komen tot bloei wanneer je stevig verankerd bent in jezelf: je hele zelf.

De realiteit in organisaties is vaak dat bovengenoemde factoren naar de achtergrond zijn geraakt, uit zicht zijn verloren of een “zakelijke” invulling hebben gekregen.

Dat wordt op de volgende manieren zichtbaar:

  • veel talent en creatieve energie blijft onbenut;
  • de persoonlijke kwaliteiten van teamleden zijn niet afgestemd op de visie van de organisatie;
  • er is sprake van ‘politiek’ en incongruent gedrag waardoor er veel onderhuids broeit;
  • er is onvoldoende vertrouwen in elkaar;
  • collega’s zijn terughoudend in het geven van feedback en het aangaan van conflicten en gezonde discussies;
  • er is onvoldoende gedragen besluitvorming en sprake van ‘silent disagreement’;
  • er is te weinig focus op resultaten van het team of de organisatie;
  • er is een tekort aan leiderschap op managementniveau
  • ziekteverzuim neemt toe
  • commitment is ver te zoeken

Waarom teamontwikkeltrajecten vaak niet werken

Vaak verandert er weinig in essentie als een team een teamontwikkeltraject heeft gedaan. Zonde van de investeringen (tijd, mensen en geld). In onze visie wordt dit, voor een groot deel, veroorzaakt  door onbewuste (inter)menselijke mechanismen. Het zijn reactiepatronen. Veel team ontwikkeltrajecten richten zich op het “wegwerken” van deze effecten. Er wordt gesleuteld aan de symptomen en niet aan datgene wat deze reacties teweegbrengt. Er worden nieuwe systemen of werkwijzen voorgesteld zonder de ‘onderstroom’ aan te raken.

Ontwikkelen kost tijd en uit de praktijk blijkt dat mensen niet “ontwikkeld willen worden”.  Mensen ontwikkelen vanzelf en uit vrije beweging naarmate het zelfinzicht toeneemt. Wanneer “moeten” voorop staat, ontstaat er een ongrijpbare onderstroom. Dit ongrijpbare “nee” zorgt voor stilstand en onvrede. Pas als dat wat onder de oppervlakte leeft naar boven wordt gebracht (via inzicht), kan er beweging komen.

Aanpak

Wij zien al ons in-company werk als maatwerk. Dat begint al in het eerste contact, in de formulering van de vraag/probleemstelling. Ook teams die op zoek zijn naar een inspirerende impuls zijn van harte welkom! We gaan in gesprek en daarna komen wij met een aanpak, die dus per opdracht zal verschillen.

Commitment van de deelnemers is voor ons enorm belangrijk. Daarom houden we meestal met alle deelnemers een kennismakingsgesprek waarin in ieder geval aan de orde komt wat de deelnemers voor zichzelf persoonlijk als doel stellen.

Structuur

In overleg met u zijn allerlei vormen mogelijk: losse dagen of meerdaagse bijeenkomsten met overnachting(en).

Contact

Vraag meer informatie aan via contact.

Prijs

Zakelijke deelnemers: fiscus betaalt mee!

De kosten van de opleidingen van Move a Mountain worden door de Belastingdienst erkend als beroepsopleiding en zijn daarom fiscaal aftrekbaar als studiekosten. Zzp-ers en ondernemers kunnen de opleidingen van de bruto omzet aftrekken.

Doe je mee op persoonlijke titel, neem dan contact met ons op voor de particuliere deelnameprijs.

De prijzen voor trainingen zijn vrijgesteld van BTW.
Voor individuele coachingssessies wordt 21% BTW berekend.

Datum

Geen data gepland.

Veel gestelde vragen

Binnenkort vind je hier de meest gestelde vragen over deze training/workshop

Reacties

Je doet ons en toekomstige deelnemers een groot plezier wanneer je jouw ervaring(en) met deze training/workshop hier achter laat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *