De Intensieve Coachopleiding die start op 12 en 13 juni is alweer vol!
De volgende Intensieve Coachopleiding start op 25 en 26 september, daar is nog voldoende plek.