Klanten en referenties

Wij zijn blij met onze klanten en opdrachtgevers. Hier vind je een greep uit onze relaties.

Concrete resultaten en voordelen

Onze trainingen en coaching leiden er in het algemeen toe dat deelnemers meer zichzelf worden; ze worden authentieker. Een defensieve of reactieve opstelling maakt plaats voor initiatief, wilskracht en creativiteit. Men voelt zich meer verbonden, meer in contact, zowel met zichzelf als met anderen. De communicatievaardigheid neemt toe evenals de emotionele intelligentie. Er ontstaat als vanzelf nieuw elan omdat deelnemers visie ontwikkelen op hun doelen en mogelijkheden en realistisch zijn over de weg die daarvoor bewandeld moet worden.

Innerlijke groei en ontwikkeling leiden niet alleen tot effectievere, meer zelfstandige en loyale medewerkers, maar blijkt ook effectief te zijn ter voorkoming van ziekteverzuim, burnout en depressie. Mensen die het gevoel hebben te groeien en hun leven in de hand te kunnen hebben, zijn gelukkiger en meer tevreden.

Referenties zijn op aanvraag beschikbaar.