Het verkrijgen van dit keurmerk is voor ons een erkenning van de kwaliteit van onze producten en de professionaliteit van onze dienstverlening. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft getoetst of we aan de kwaliteitseisen voldoen. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De NRTO is de branchevereniging voor private opleiders. Dit keurmerk is een voorwaarde om onze opleidingen via het STAP-budget te kunnen gaan aanbieden. Zodra ons aanbod op STAP staat, laten we dat natuurlijk weten. De eerste belangrijke hobbel hebben we genomen.