Want, we zijn toch op de wereld om mekaar om mekaar om mekaar om mekaar te hellepe niewaar