Over het verschil tussen overtuigd zijn en doen alsof je overtuigd bent.