Wij zijn nog aan het nagloeien van een mooie workshop Be(a)ware of the Shadow. Prachtige mensen, diepgaande inzichten…..dankbaar voor deze bijzondere dagen. Voor wie ook benieuwd is naar zijn/haar schaduwzijde, komend najaar staat deze workshop weer op de agenda.