Wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam (departement Organisatiepsychologie) hebben een studie gedaan die een groot aantal wetenschappelijke onderzoeken naar coaching naast elkaar zet om meer algemene conclusies te kunnen trekken over de effectiviteit van coaching.

Een van de conclusies uit deze studie is: “de relatie is van vitaal belang”.

De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat mogelijk een aantal factoren kan worden aangewezen die het succes van een coachingproject kunnen beïnvloeden. Vastgesteld kon worden dat goede coaching, net zoals een succesvolle therapie, in belangrijke mate kan worden gelinkt aan de connectie die tussen de werknemer en zijn coach kan worden gerealiseerd. Inlevingsvermogen, aanmoediging en luistervaardigheden kunnen voor een coach efficiënter instrumenten zijn dan de keuze van een specifieke methodologie.

Wij zeggen al jaren dat de houding waarmee je als coach de klant tegemoet treedt, van overwegende invloed is op het succes van het coachingstraject. Fijn dat onze visie nu ook wetenschappelijk wordt ondersteund.

De visie op bewustzijnsontwikkeling en de ‘houding’ die daaruit voortvloeit, staan centraal in de Move a Mountain Coachopleiding. De ‘open’ contactvolle houding blijkt hét therapeutische instrument bij uitstek te zijn voor een vruchtbare begeleiding van je klanten.
In feite heeft die houding een transformerende kracht. Niet alleen op de klant maar ook op jezelf. De beoefening ervan leidt tot de ontspanning en ontvouwing van het bewustzijn. Dat biedt daardoor meer ruimte voor een bredere visie, meer overzicht en dieper inzicht in de kwesties die de klant inbrengt. Je ziet helderder wat de oorzaken daarvan zijn en voelt de teleurstellingen en pijn die hiervan het gevolg zijn. En vooral zie je helder welke wegen open staan om dat lijden te verlichten of te beëindigen.

Coaching is, zoals elk wezenlijke gesprek, een ontmoeting van zielen. Een ontmoeting in het leven die tot resultaat heeft dat een getrokken spoor van koers kan veranderen, een nieuwe richting kan kiezen, bevrijd raakt van de neiging tot herhaling, de tegenpool van creativiteit. Je hoeft als coach daarvoor niet veel te doen.

Op je handen zitten….
Niet-doen is meestal verreweg te verkiezen boven veel doen want de kans is groot dat door jouw inspanningen het noodzakelijke proces tijdelijk geen voortgang kan vinden. Je open onbevangen blik is daarom je belangrijkste bijdrage aan het proces van zelfinzicht van de klant. Zich werkelijk gezien te weten is voor de klant vaak al voldoende voor de geboorte van een nieuwe fase, een nieuwe stap, een andere handelwijze.