Move a Mountain en de Stap subsidie

Wat is STAP?
STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie en vervangt de regeling van belastingaftrek voor studiekosten. Vanaf 1 maart 2022 kan iedere burger met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt een financiële tegemoetkoming aanvragen voor het volgen van een erkende opleiding. Deze tegemoetkoming is maximaal € 1.000,- (inclusief BTW) per jaar.

Je kunt als particuliere deelnemer de STAP subsidie aanvragen voor de opleidingskosten van onze opleidingen.

Wat moet je doen?
Tussen 3 maanden en 4 weken voor de start van een opleiding dien je je aanvraag voor de financiële tegemoetkoming in. Je doet dit als deelnemer rechtstreeks bij het STAP-portaal van het UWV.

Dit zijn de stappen:

  • Zoek ons opleidingsaanbod op https://www.stapuwv.nl/p/scholings-register
  • Schrijf je in voor een opleiding via het inschrijvingsformulier op de website van Move a Mountain. Geef hierop aan of je STAP-budget wilt aanvragen. Dan ontvang je van Move a Mountain een STAP-aanmeldingsbewijs voor deze opleiding.
  • Je logt in bij het scholingsportaal bij UWV https://www.stapuwv.nl en  uploadt het aanmeldingsbewijs en daarmee ben je aangemeld. Dit kan enkele minuten tot een dag duren.
  • Je krijgt bericht of er nog subsidie beschikbaar is en of je aanvraag kan worden toegekend. Indien dit lukt, ontvangt ook Move a Mountain een bevestiging.

Elke 2 maanden start een nieuwe aanvraagperiode STAP-budget. Is het budget op moment van jouw aanvraag op? Probeer het dan opnieuw in een volgende aanvraagperiode.

  • 2 januari t/m 28 februari 2023
  • 1 maart t/m 30 april 2023
  • 1 mei t/m 2 juli 2023
  • 3 juli t/m 3 september 2023
  • 4 september t/m 31 oktober 2023
  • 1 november t/m 31 december 2023

In het portaal zijn de opleidingskosten van onze opleidingen opgevoerd. Dit in tegenstelling tot de totaalkosten van een opleiding op onze site (daar zijn bij sommige opleidingen verblijfskosten bij opgenomen. Verblijfskosten komen niet in aanmerking voor STAP-subsidie.

Voor de Move a Mountain Coachopleiding vraag je 2 maal de subsidie aan (voor de 2 modules).

Uitbetaling
De subsidie wordt uitgekeerd aan Move a Mountain. Move a Mountain stuurt een factuur ter waarde van € 1000,–  naar het UWV. Dit bedrag wordt verminderd op de factuur die vanuit Move a Mountain direct naar jou wordt gestuurd. Waarschijnlijk betreft dit een creditfactuur.

Annuleren of wijzigen
Wanneer je om onvoorziene redenen toch niet deelneemt aan een opleiding, is het belangrijk dat je ook zelf in het portaal van UWV aangeeft dat de opleiding niet doorgaat. Daarmee vervalt je aanvraag voor de subsidie. Wanneer je na de start van de opleiding stopt, is de subsidie al uitgekeerd en kun je als deelnemer dit niet nog een keer inzetten voor een andere opleiding dat jaar. Wijzigen van startmoment doe je in overleg met Move a Mountain.

Afronding
Na afloop van de training/opleiding stuurt Move a Mountain een Bewijs van Deelname/Diploma aan het UWV. Daarmee is de financiële tegemoetkoming formeel vastgesteld en wordt de procedure afgerond.

Deelname ongeacht financiële tegemoetkoming
We raden je aan om je deelname aan een opleiding niet afhankelijk te maken van het wel of niet verkrijgen van de financiële tegemoetkoming. Er bestaat een mogelijkheid dat de subsidiepot leeg is in het tijdvak van jouw aanvraag. Ook bij een meerjarige opleiding geeft het UWV geen garantie dat in de vervolgjaren de financiële vergoeding wordt toegekend.

Daarnaast kunnen we vanuit Move a Mountain bij het aanmeldproces geen rekening houden met het feit of de financiële tegemoetkoming toegekend gaat worden of niet. Jouw moment van aanmelden bepaalt je positie op een eventuele wachtlijst. Wanneer je wacht tot 3 maanden voor de start bestaat de kans dat de opleiding al vol zit.

Meer informatie
Meer informatie is verkrijgbaar via informatie over STAP

https://www.stapuwv.nl/p/voorportaal bij UWV

Let op: er zijn diverse websites actief die de indruk wekken je je daar kunt aanmelden voor de subsidie. Niet intrappen! De officiële place to be is op www.stapuwv.nl