Het was een inspirerende dag gisteren met Tulku Lobsang. Speciaal voor Move a Mountain heeft Tulku La een dag ingevuld rondom “moeilijke emoties”. Omdat wij veel inspiratie putten uit het Boeddhisme, was het fijn om vanuit deze zienswijze eens onderzoek te verrichten naar dit thema. Het was mooi om met de grote groep aanwezigen deze dag te beleven. In aansluiting op het thema “moeilijke emoties” hebben we in januari de workshop “be(a)ware of the shadow” op de agenda staan. In je schaduw huist het geheel aan eigenschappen, gevoelens en neigingen die je voor anderen (en meestal ook voor jezelf) verborgen houdt, verdringt en onderdrukt. Tijdens deze workshop laat je je licht weer schijnen op die delen van jezelf die ooit moesten verdwijnen uit je dagelijks bewustzijn (maar nog steeds achter je rug de regie overnemen).